Інтелектуальна власність

Інтелектуальна власність, на відміну від інших видів майна, може бути захищена від сторонніх посягань інакше, ніж у вигляді задіяння механізмів державної охорони. Щоб отримати можливість використовувати їх у повній мірі, необхідно звертатися до профільного фахівця, оскільки далеко не кожен юрист має достатній досвід та знання в цій вельми специфічній та відносно мало опрацьованій сфері українського законодавства. Компанія SOWA Consulting професійно та якісно надає всі види послуг щодо оформлення, реалізації та захисту авторських прав, а також інших правовідносин, пов'язаних з об'єктами інтелектуальної власності.

Реєстрація торгівельної марки

Інтелектуальна власністьРеєстрація торгівельної марки в Україні – процес довгий і копіткий, проте проходження цієї процедури гарантовано дозволяє виробнику ідентифікувати свій товар на ринку та відокремити його від аналогів чи підробок. За законом, право на використання унікального знака для товарів або послуг виникає у його власника вже з моменту подання заявки на реєстрацію, і в цьому полягає ще одна важлива причина, через яку не слід ігнорувати дотримання всіх передбачених формальностей або відкладати звернення до Укрпатенту на потім.

Зареєструвати логотип чи позначення товару можна за загальною чи прискореною процедурою. Перша триває від півтора до двох років, у другому випадку термін скорочується щонайменше вдвічі.

Складність та затратність процесу залежить також від багатьох інших факторів, у тому числі від:

 • тематичної категорії торгової марки – так званого класу МКТП;
 • території, де знак буде використовуватися (в одній державі чи на міжнародному ринку);
 • обраної форми символу – образотворча, текстова чи комбінована;
 • технічних особливостей логотипу – кольорова гама тощо.

Фахівці компанії SOWA Consulting допоможуть оптимально підібрати всі перелічені вище параметри таким чином, щоб звести до мінімуму не тільки матеріальні витрати клієнта та час очікування результату, а й ризик відмови в реєстрації, в тому числі через наявність схожих торгових марок. З цією метою ми забезпечуємо:

 • попередню перевірку унікальності обраного логотипу у закритих базах патентних бюро;
 • розрахунок вартості процедури, оплату всіх необхідних мит та зборів;
 • оформлення та подання заявки на реєстрацію;
 • внесення змін та уточнень у подані матеріали (при необхідності);
 • контроль за проходженням усіх необхідних перевірок та експертиз;
 • отримання охоронного свідоцтва та передачу його власнику.

Отримання патентів

Право власності на будь-який винахід чи корисну модель має юридичну чинність лише в тому випадку, якщо воно підтверджено особливим документом під назвою патент. Термін його дії обмежений 20 роками для винаходів та 10 роками для корисних моделей або промислових зразків, причому протягом цього періоду власник повинен щорічно вносити встановлену державою плату, інакше патент анулюється.

Наші фахівці здійснюють весь спектр послуг, пов'язаних із патентуванням, у тому числі організують:

 • підготовку патентної заявки та всіх необхідних для цього документів (патентна класифікація, патентно-інформаційне дослідження, порівняльний аналіз з виявленим прототипом, патентний опис, реферат та ін.);
 • подання заявки до Укрпатенту;
 • супровід процедури розгляду заявки;
 • оформлення аргументованої відповіді у разі отримання попередньої відмови у видачі патенту;
 • отримання патенту та здійснення процедур, необхідних підтримки його дії.

Захист прав власності

За порушення авторських та суміжних прав українське законодавство передбачає адміністративну, а в деяких випадках навіть кримінальну відповідальність, однак для власника зазвичай важливо не так покарати винуватця, як припинити незаконні посягання на свої права, а також отримати компенсацію матеріальних та моральних збитків, завданих такими діями. Професійні адвокати, які працюють у нашій команді, візьмуть на себе претензійно-позовну роботу та забезпечать представництво інтересів автора у цивільному чи господарському суді на всіх стадіях процесу, включаючи виконавче провадження.

Крім того, ми маємо багатий досвід вирішення спорів, пов'язаних із запереченням авторства, визнанням недійсними прав на об'єкти інтелектуальної власності, поділом спільно нажитого майна подружжя, що включає такі об'єкти, а також багатьох інших нестандартних питань, що виникають у процесі реалізації авторських та суміжних прав.

Оформлення договорів щодо розпорядження об'єктами інтелектуальної власності

Одним з найбільш важливих прав власника є його право вчиняти стосовно належного йому майна ті чи інші юридично значущі дії – продавати, дарувати, міняти, закладати, вносити до статутного фонду юридичної особи, передавати у спадок, надавати платне або безкоштовне користування, тощо. Об'єкти інтелектуальної власності, поряд з іншими видами майна, можуть бути предметом таких угод, проте оформлення таких документів має свою специфіку.

Компанія SOWA Consulting забезпечує:

 • розробку всіх видів договорів, що передбачають розпорядження правами на результати інтелектуальної власності - авторські, ліцензійні та субліцензійні угоди, договори франчайзингу та ін.;
 • правовий аналіз укладених або підготовленних до укладання договорів, укладання додаткових угод та протоколів розбіжностей до них;
 • участь у переддоговірних переговорах та консультаціях;
 • юридичну допомогу під час оформлення спадщини, що включає майнові права автора;
 • сприяння організації нотаріального посвідчення та державної реєстрації ліцензійних договорів, і навіть інших угод у сфері інтелектуальної власності.

Додаткові послуги

SOWA Consulting надає податкові консультації щодо операцій з об'єктами інтелектуальної власності, а також щодо використання договорів про уникнення подвійного оподаткування між країнами. Здійснює розрахунок сплати податків із роялті, виплат за ліцензійними договорами та договорами про комерційну концесію (франчайзинг).

Компанія надає послуги з реєстрації торгової марки за Мадридським Протоколом (міднародна реєстрація) або окремо в будь-якій юрисдикції, зо підписали Протокол (через WIPO). SOWA Consulting готує аналіз та рекомендації щодо усунення можливих ризиків, а також супроводжує на всіх етапах реєстрації.

Консультанти SOWA Consulting допоможуть структурувати фінансові потоки компанії, розробити ефективні інструменти (позики, виплату дивідендів, фінансову допомогу тощо) для управління коштами підприємства; підготовити та подати бухгалтерську та податкову звітності для фізичних та юридичних осіб.