Міграційне право

Законне перебування іноземного громадянина на території України може припускати різний правовий статус, що залежить від багатьох факторів. Команда фахівців SOWA Consulting швидко та якісно забезпечує вирішення міграційних питань, виключаючи ймовірність відмов через помилки при складанні документів або з інших формальних підстав:

 • Отримання нерезидентами українського громадянства, дозволу на імміграцію, поствідки на тимчасове та постійне проживання в Україні;
 • Поновлення в громадянстві України;
 • Продовження терміну дії віз та дозволів на перебування в Україні;
 • Отримання права на працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в українських компаніях;
 • Отримання статусу біженця, а також державних гарантій захисту, пов'язаних із цим статусом;
 • Визнання іноземця особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту;
 • Отримання статусу закордонного українця особами, які мають для цього передбачені законом підстави.

Зміна податкового резидентства та релокація бізнесу в Україну

З активізацією процесів європейської інтеграції Україна суттєво адаптувала своє законодавство відповідно до міжнародних стандартів. Високо-кваліфікована робоча сила, зручне територіальне розташування, стійкі логістичні ланцюжки – усі ці фактори призводять до того, що багато іноземних та транснаціональних компаній, включаючи представників малого та середнього бізнесу, вже сьогодні готові відкривати офіси, відділення та представництва в Україні. Компанія SOWA Consulting надає послуги з релокації або створення бізнесу в Україні «під ключ», а також приймає вирішує локальні завданя, у тому числі:

 • Отримання індивідуального податкового номера для іноземного громадянина або особою без громадянства (необхідного, зокрема, для працевлаштування, відкриття рахунку в банку чи реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, у тому числі на правах участі у капіталі);
 • Оформлення сертифіката електронного цифрового підпису для нерезидента;
 • Реєстрація іноземців як фізичних осіб-підприємців;
 • Створення спільних підприємств та інших суб'єктів господарювання з іноземними бенефіціарами;
 • Підбір офісного приміщення або віртуальної адреси з поштовим обслуговуванням для використання як місцезнаходження суб'єкта господарювання;
 • Консультації щодо українського податкового законодавства та правил здачі офіційної звітності;
 • Надання правової допомоги у питаннях, пов'язаних із уникненням подвійного оподаткування.

Отримання Права на проживання в Україні через інвестиції в бізнес

Дедалі частіше іноземці цікавляться можливістю оформлення постійного проживання в Україні. Закон України «Про імміграцію» передбачає, що особам, які здійснили іноземну інвестицію в економіку України, надається дозвіл на імміграцію в межах квоти, яка щорічно встановлюється Кабінетом Міністрів України. Дозвіл на імміграцію є підставою для отримання посвідки на постійне проживання в Україні.

Інвестиція має бути внесена до статутного капіталу новоствореної чи існуючої компанії, у грошовому вигляді на суму, еквівалентну не менше 100 тис. доларів США. За рахунок інвестицій, внесених до статутного капіталу компанії, іноземець може придбати будь-яке майно (наприклад, будинок чи квартиру), проте його власником залишатиметься компанія. Дозвіл на імміграцію діє лише протягом року з дня видачі і для його отримання інвестор має бути готовим надати копії установчих документів компанії, що підтверджують інвестиції. Інвестору, який отримав дозвіл на імміграцію, видається посвідка на постійне місце проживання у формі ID-картки з терміном на 10 років.

Отримання права на проживання в Україні шляхом участі у компанії.

Згідно з українським законодавством, іноземцям та особам без громадянства, які є засновниками, учасниками та/або бенефіціарними власниками юридичної особи, зареєстрованої в Україні, можливо отримати дозвіл на тимчасове проживання, який видається, терміном на два роки, з наступним продовженням.

Працевлаштування іноземця в Україні.

Для іноземних громадян, які мають намір працевлаштуватись в українську компанію та отримати посвідку на тимчасове проживання, перед працевлаштуванням, компанія-наймач зобов'язана отримати дозвіл на працевлаштування іноземців у ДМС, надати копію трудового контракту із зазначеним розміром заробітної плати, відповідно до мінімальної ставки, зазначеної у п. 3, ст. 421 ЗП про зайнятість населення. Термін дії Посвідки видається на строк дії дозволу на працевлаштування в Україні.

Отримання номеру платника податків для нерезидентів в Україні

В Україні застосовується індивідуальний податковий номер (Реєстраційний номер облікової картки платника податків - РНОКПП) фізичної особи, його призначення – облік та реєстрація платників податків, які сплачують податки, збори до скарбниці держави. Іноземці, які мають дозвіл на проживання в Україні, можуть отримати номер платника податку для нерезидента в ДФС за місцем проживання. Номер платника податку в Україні для іноземців необхідний для:

 • Ведення трудової діяльності на території України, у т.ч. для працевлаштування директором української компанії;
 • Для участі у ролі засновника, акціонера, учасника будь-якої юридичної особи;
 • Реєстрації фізичною особою - підприємцем;
 • Отримання освіти;
 • Отримання посвідки на проживання;
 • Оформлення громадянства України;
 • Відкриття банківського рахунку.

Довідку про присвоєння подкового номеру можна отримати протягом 2-5 робочих днів. Слід зазначити, що отримання номеру платника податків не тягне за собою набуття статусу податкового резидента України. Для отримання статусу податкового резидента та сплати податків в Україні необхідно виконати низку умов, наприклад, постійне перебування на території України не менше 183 днів на рік.

Номер платника податків України для іноземних компаній

Юридичним особам, які не зареєстровані в Україні, але хочуть вести в Україні господарську діяльність та відкрити банківський рахунок також потрібно отримати податковий номер. Для цього до податкової служби потрібно подати пакет документів, який серед іншого включає легалізовану копію витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру країни, в якій зареєстровано іноземну компанію.

Укладання та розірвання шлюбу з іноземцем в Україні

Шлюби між громадянином України та іноземним громадянином визнаються в Україні, якщо вони зареєстровані на території України або пройшли легалізацію. Компанія SOWA Consulting допоможе здійснити обидві процедури. Ми підкажемо, які документи необхідно зібрати, забезпечимо їх належне оформлення (переклад з нотаріальним посвідченням, проставлення апостилю тощо), надамо повну консультаційну підтримку пожружжю з усіх питань, пов'язаних з реалізацією в Україні майнових та немайнових прав подружжя, а також прав, які виникають в іноземця після реєстрації шлюбу з українцем.

Крім того, ми надаємо послуги з:

 • розірвання міжнародних шлюбів, зокрема в українських та зарубіжних судах;
 • вирішення питань, пов'язаних з утриманням та вихованням дітей, одним із батьків яких є іноземець;
 • оформлення іноземними громадянами спадщини в Україні тощо.

Додаткові послуги

Спеціалісти Sowa Consulting нададуть вам кваліфіковану консультацію та супроводжують на всіх етапах відкриття банківських рахунків для фізичних та юридичних осіб, як резидентів, так і нерезидентів України.

Компанія SOWA Consulting готує проекти договорів та доповнення до них, проводить детальний аналіз договірних ризиків Клієнта, надає юридичні висновки щодо укладання угод з іноземним контрагентом, допомагає в складанні ЗЕД-контракту та супроводжує на всіх етапах його укладання.

SOWA Consulting надає послуги з реєстрації бізнесу в Україні (ФОП, ТОВ, АТ та ін.), готує пакет документів та представляє інтереси Клієнта при отриманні ліцензій та дозвільних документів для реєстрації бізнесу.